Samsung_Galaxy_Note_GT-N8000_Kitkat_PL_instrukcja.pdf

(3996 KB) Pobierz
GT-N8000
Instrukcja obsługi
www.samsung.pl
www.samsung.com
Instrukcja obsługi — informacje
W urządzeniu zastosowano wyjątkową technologię, opracowaną przez firmę Samsung, i restrykcyjne
standardy, zapewniające wysokiej jakości komunikację mobilną i rozrywkę. Niniejsza instrukcja
obsługi ma na celu szczegółowe zaprezentowanie użytkownikowi funkcji urządzenia.
Aby bezpiecznie i prawidłowo korzystać z tego urządzenia, należy uważnie przeczytać tę
instrukcję.
Przedstawione opisy bazują na ustawieniach domyślnych urządzenia.
Ilustracje i zrzuty ekranu użyte w niniejszej instrukcji mogą się różnić od rzeczywistego
produktu.
Zawartość może się różnić od finalnego produktu lub od oprogramowania dostarczanego przez
operatorów sieci lub operatorów, a także może ulec zmianie bez uprzedzenia. Najnowszą wersję
instrukcji można znaleźć w witrynie firmy Samsung pod adresem
www.samsung.pl.
Zawartość (zawartość wysokiej jakości) wymagająca znacznego wykorzystania procesora i
pamięci RAM wpływa na całkowitą wydajność urządzenia. Aplikacje powiązane z tą zawartością
mogą nie działać poprawnie w zależności od parametrów technicznych urządzenia i środowiska,
w jakim uruchomiono aplikacje.
Dostępne funkcje i usługi dodatkowe mogą się różnić w zależności od urządzenia,
oprogramowania i operatora sieci.
Aplikacje i ich funkcje mogą się różnić w zależności od kraju, regionu lub parametrów
technicznych sprzętu. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością
spowodowane przez oprogramowanie firm innych niż Samsung.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością lub zgodnością,
wynikające z edycji ustawień rejestru lub modyfikacji oprogramowania systemu operacyjnego.
Próba dostosowania systemu operacyjnego może spowodować nieprawidłowe działanie
urządzenia lub aplikacji.
Oprogramowanie, źródła dźwięków, tapety, obrazy i inne pliki multimedialne są dostarczane z
urządzeniem na podstawie umowy licencyjnej o ograniczonym użytkowaniu. Wyodrębnianie
tych materiałów i wykorzystywanie ich do celów komercyjnych lub innych stanowi naruszenie
praw do własności intelektualnej. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za
niezgodne z prawem korzystanie z multimediów.
Za usługi transmisji danych, takie jak przesyłanie wiadomości, przekazywanie i pobieranie
danych, automatyczną synchronizację lub używanie usług lokalizacji, mogą być naliczane
dodatkowe opłaty. Aby uniknąć dodatkowych opłat, należy wybrać odpowiedni abonament. W
celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.
2
Instrukcja obsługi — informacje
Domyślne aplikacje, które są dostarczane razem z urządzeniem, podlegają procesowi
aktualizacji i mogą przestać być obsługiwane bez wcześniejszego powiadamiania. W przypadku
pytań dotyczących aplikacji dostarczanych razem z urządzeniem prosimy o kontakt z centrum
serwisowym firmy Samsung. W celu uzyskania informacji na temat aplikacji instalowanych przez
użytkownika należy się skontaktować z właściwymi dostawcami usług.
Modyfikowanie systemu operacyjnego urządzenia lub instalowanie oprogramowania
z nieoficjalnych źródeł może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i uszkodzenia lub
utraty danych. Te czynności są naruszeniem umowy licencyjnej firmy Samsung i powodują
unieważnienie gwarancji.
Ikony pomocnicze
Ostrzeżenie
– Sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób
Przestroga
– Sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub innego sprzętu
Uwaga
– Wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje
Prawa autorskie
Copyright © 2014 Samsung Electronics
Niniejsza instrukcja jest chroniona na mocy międzynarodowych przepisów o własności
intelektualnej.
Żadna część niniejszej instrukcji nie może być reprodukowana, dystrybuowana, tłumaczona ani
przesyłana w jakiejkolwiek formie ani za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub
mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana lub przechowywana w jakimkolwiek systemie
archiwizacyjnym bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics.
3
Instrukcja obsługi — informacje
Znaki towarowe
SAMSUNG i logo SAMSUNG są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Samsung
Electronics.
Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym
świecie.
Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance.
®
®
i logo Wi-Fi są
Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do ich odnośnych właścicieli.
4
Spis treści
Wprowadzenie
8
9
9
10
11
12
15
17
18
18
19
19
19
Wygląd urządzenia
Przyciski
Rysik S Pen
Zawartość opakowania
Instalacja karty SIM lub USIM
Ładowanie baterii
Wkładanie karty pamięci
Wymiana noska S Pen
Włączanie i wyłączanie urządzenia
Trzymanie urządzenia
Blokowanie i odblokowywanie
urządzenia
Regulacja głośności
Przełączanie do trybu cichego
38
38
39
40
40
42
43
43
44
45
46
Ekran blokady
Ekran aplikacji
Korzystanie z aplikacji
Pomoc
Wprowadzanie tekstu
Podłączanie do sieci Wi-Fi
Konfiguracja konta
Konfiguracja profili użytkowników
Przesyłanie plików
Zabezpieczanie urządzenia
Aktualizowanie urządzenia
Komunikacja
47
52
55
57
59
60
61
61
Telefon
Kontakty
Wiadomości
E-mail
Google Mail
Hangouts
Google+
Zdjęcia
Podstawowe informacje
20
21
24
26
29
33
34
35
36
Ikony wskaźników
Korzystanie z ekranu dotykowego
Ruchy do kontrolowania urządzenia
Korzystanie z funkcji Wiele okien
Korzystanie z rysika S Pen
Ekran po zbliżeniu rysika S Pen
Szybkie polecenie
Powiadomienia
Ekran startowy
WWW i sieć
62
63
64
Internet
Chrome
Bluetooth
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin