Rozmowa Agnieszki z Leszkiem na temat hipnozy 16.06.15.txt

(2 KB) Pobierz
Przeładowanie nadmiernš wiedzš.
Wyłšczenie medium na czas trwania sesji.
Dbanie różnych energii, o własne interesy.
wiadome sterowanie istotš, przez programy umysłu.
Posługiwanie się wyższym umysłem, niedostępnym dla programów.
Planowanie działań, na wyższym poziomie mylenia.
Wielopoziomowa konwersacja, dla osišgnięcia okrelonego celu.
Posługiwanie się logikš umysłu, odblokowujšcš ograniczenia.
Fragmentacja duszy a iloć nierozwišzanych problemów.
Przeszkodš do osišgnięcia zrozumienia, jest negujšcy umysł.
Dopuszczenie do przeprogramowania filtrujšcego umysłu.
Umysł zarzšdzajšcy naszymi przekonaniami.
Zarzšdzajšcy nami tymczasowy ego-umysł, manipulujšcy aby przetrwać.
Mentalny trening analitycznego umysłu.
Reakcje ciała podczas hipnozy.
Rozmowa z Nadwiadomociš, podczas sesji hipnozy.
Widzenie i odczuwanie dodatkowymi zmysłami.
Wšskie widmo postrzeganych energii.
Reakcje organizmu po sesji hipnotycznej.
Ksišżka "Ku wyzwoleniu z ducha", do pobrania z naszej strony.
Odczuwanie unicestwiania programów, z którymi się identyfikowalimy.
Programy lęku zabezpieczajšce nas, przed odkryciem prawdy o sobie.
Konsekwencja w pozbywaniu się, manipulujšcych programów.
Identyfikowanie się z manipulujšcym ego-umysłem, umierajšcym wraz z ciałem.
Programy uzależnień, przymuszajšce nas do działania wbrew sobie.
Jeli jeste na co zdecydowany, to możesz wszystko!
Umysł wie że jak jestemy słabi, to on nas wykończy.
Symptomy rozdrobnienia duszy.
Różnice między wyobraniš czšsteczki a wyobrażeniem Całoci Istnienia.
Przekonanie własnego umysłu, do innego postrzegania rzeczywistoci.
Symptomy nadmiernej eksploatacji, pól energii.
Wszyscy w sobie mamy, wszystkie możliwoci.
Metoda energetycznego uzdrawiania Ho'oponopono.
Spotkania pozwalajšce dowiadczyć, głębszego zrozumienia siebie.
Dowiadczenie skrajnych stanów, posiadania dóbr materialnych.
Umiejętnoć dogłębnej oceny istoty, na podstawie jej dowiadczeń.
To ty wybierasz, jaki program, reakcję w danej chwili przejawisz.
Istoty zapętlone w swoich programach, którym na prawdzie nie zależy.
Definiowanie istoty ludzkiej i przejawionych w niej programach.
Dowiadczanie i opisywanie wiatów iluzji, manifestowanych przez Istotę Jednoci.
Umiejętnoć słuchania, bez oceniania.
Stopniowe poszerzanie zrozumienia, własnej wiadomoci.
Ograniczony, prymitywny umysł, szukajšcy cišgle potwierdzenia, zaprzeczenia.
Umiejętnoć prowadzenia, wielopoziomowej rozmowy.
Na wyższym poziomie, nie ma zbędnych pytań. Tam wszystko dzieje się od razu.
Poczucie wiedzy i zrozumienia innej istoty.
"Pomoc" istot, chcšcych przejšć nad nami kontrolę.
Przejmowanie kontroli nad istotš, programów chciwoci.
Wštpliwoci co do własnej osoby, a pobieranie energii.
Bycie ciszš i spokojem w każdej sytuacji.
Praktyczne wykorzystanie swojej wiedzy.
Skupianie uwagi na przyczynie i rozwišzaniu problemu, podczas sesji.
Byty szukajšce głupiego i czerpišce z niego energię.
Wymiana energii między ludmi.
Manipulujšce programy umysłu.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin