Ford_nawigacja.pdf

(645 KB) Pobierz
System audio
Wskazówka:
Zintegrowany wyświetlacz
wielofunkcyjny znajduje się nad
urządzeniem. Wyświetla on istotne
informacje dotyczące sterownia systemem.
Dodatkowo, wokół ekranu wyświetlacza
znajduje się szereg ikon, które zapalają się,
gdy dana funkcja jest aktywna (np. CD,
Radio lub Aux (urządzenie zewnętrzne)).
A
B
C
D
E
Wysuwanie płyty:
Naciśnij przycisk, aby wysunąć płytę CD.
Strzałki kursora:
Naciśnij przycisk, aby przewinąć wybór opcji na ekranie.
Szczelina na płytę CD:
Tutaj wsuwasz płytę CD.
OK:
Naciśnij przycisk, aby potwierdzić wybór opcji na ekranie.
INFO:
Naciśnij przycisk, aby uzyskać dostęp do informacji dotyczących radia,
płyty CD, urządzenia USB, urządzenia IPod lub nawigacji. Jeśli została wybrana
nawigacja, naciśnięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie szczegółów
Twojego aktualnego położenia lub podróży.
235
Fiesta (CCN)
System audio
F
G
H
MAP
Naciśnij przycisk, aby wyświetlić ekran mapy. Patrz
Nawigacja
(strona
258).
MENU
Naciśnij przycisk, aby uzyskać dostęp do różnych funkcji systemu audio.
Klawiatura numeryczna:
Naciśnij przycisk, aby przywołać wcześniej zapisaną
stację. Aby zapisać ulubioną stację, naciśnij i przytrzymaj, dopóki nie powróci
dźwięk.
Przycisk funkcyjny 4:
Naciśnij przycisk, aby wybrać różne funkcje systemu
audio, w zależności od tego, który tryb (tj. radia lub płyty CD) jest włączony.
Przycisk funkcyjny 3:
Naciśnij przycisk, aby wybrać różne funkcje systemu
audio, w zależności od tego, który tryb (tj. radia lub płyty CD) jest włączony.
Wyszukiwanie w górę zakresu:
Naciśnij przycisk, aby przejść do następnej
stacji w górę zakresu częstotliwości radiowych lub następnego utworu na płycie
CD.
Włączanie, wyłączanie i głośność:
Naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć
system audio. Obróć pokrętło, aby wyregulować głośność.
Wyszukiwanie w dół zakresu:
Naciśnij przycisk, aby przejść do następnej
stacji w dół zakresu częstotliwości radiowych lub poprzedniego utworu na płycie
CD.
Przycisk funkcyjny 2:
Naciśnij przycisk, aby wybrać różne funkcje systemu
audio, w zależności od tego, który tryb (tj. radia lub płyty CD) jest włączony.
Przycisk funkcyjny 1:
Naciśnij przycisk, aby wybrać różne funkcje systemu
audio, w zależności od tego, który tryb (tj. radia lub płyty CD) jest włączony.
PHONE:
Naciśnij przycisk, aby uzyskać dostęp do funkcji telefonu systemu
SYNC, poprzez naciśnięcie przycisku PHONE, a następnie MENU. Patrz oddzielna
instrukcja.
AUX:
Naciśnij przycisk, aby uzyskać dostęp do funkcji AUX i SYNC; anuluje to
również przeszukiwanie menu lub listy.
RADIO:
Naciśnij przycisk, aby wybrać różne pasma radiowe; anuluje to również
przeszukiwanie menu lub listy.
CD:
Naciśnij przycisk, aby przełączyć na odtwarzacz płyt CD; anuluje to również
przeszukiwanie menu lub listy.
NAV
Naciśnij przycisk, aby uzyskać dostęp do systemu nawigacji.
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
236
Fiesta (CCN)
System audio
A
B
C
Włączanie, wyłączanie:
Naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć system
audio.
NAV:
Naciśnij przycisk, aby uzyskać dostęp do systemu nawigacji.
Klawiatura numeryczna:
Naciśnij przycisk, aby przywołać wcześniej zapisaną
stację. Aby zapisać ulubioną stację, naciśnij i przytrzymaj, dopóki nie powróci
dźwięk. W trybie CD naciśnij cyfrę, aby wybrać utwór. W trybie telefonu użyj
przycisków do wybrania numeru telefonu.
Szczelina na płytę CD:
Tutaj wsuwasz płytę CD.
Strzałki kursora:
Naciśnij przycisk, aby przewinąć wybór opcji na ekranie.
MAP:
Naciśnij przycisk, aby uzyskać dostęp do funkcji map.
Wysuwanie płyty:
Naciśnij przycisk, aby wysunąć płytę CD.
INFO:
Naciśnij przycisk, aby uzyskać dostęp do informacji dotyczących radia,
płyty CD, urządzenia USB, urządzenia IPod lub nawigacji. Jeśli została wybrana
nawigacja, naciśnięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie szczegółów
Twojego aktualnego położenia lub podróży.
D
E
F
G
H
248
Fiesta (CCN)
System audio
I
J
CLOCK:
Naciśnij przycisk, aby uzyskać dostęp do funkcji zegara.
Wyszukiwanie w górę zakresu:
Naciśnij przycisk, aby przejść do następnej
stacji w górę zakresu częstotliwości radiowych lub następnego utworu na płycie
CD w trybie płyty CD. W trybie telefonu użyj tego przycisku do zakończenia
połączenia. Można odrzucić przychodzące połączenie.
HOME:
Naciśnij przycisk, aby uzyskać dostęp do menu adresu, aby rozpocząć
nawigację do adresu domowego lub zmienić adres domowy.
TRAFFIC:
Naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć informacje o ruchu
drogowym i przerwać odbiór informacji podczas nadawania komunikatu. Jeśli
została wybrana nawigacja, naciśnięcie tego przycisku spowoduje przejście do
menu informacji o ruchu drogowym.
Przycisk funkcyjny 4:
Naciśnij przycisk, aby wybrać różne funkcje systemu
audio, w zależności od tego, który tryb (tj. radia lub płyty CD) jest włączony.
SOUND:
Naciśnij przycisk, aby wyregulować ustawienia dźwięku: tonów niskich,
wysokich i pośrednich, balansu i regulacji głośności przód-tył.
Przycisk funkcyjny 3:
Naciśnij przycisk, aby wybrać różne funkcje systemu
audio, w zależności od tego, który tryb (tj. radia lub płyty CD) jest włączony.
OK:
Naciśnij przycisk, aby potwierdzić wybór opcji na ekranie.
Przycisk funkcyjny 2:
Naciśnij przycisk, aby wybrać różne funkcje systemu
audio, w zależności od tego, który tryb (tj. radia lub płyty CD) jest włączony.
MENU:
Naciśnij przycisk, aby uzyskać dostęp do różnych funkcji systemu audio.
Przycisk funkcyjny 1:
Naciśnij przycisk, aby wybrać różne funkcje systemu
audio, w zależności od tego, który tryb (tj. radia lub płyty CD) jest włączony.
PHONE:
Naciśnij przycisk, aby uzyskać dostęp do funkcji telefonu systemu
SYNC, poprzez naciśnięcie przycisku
PHONE,
a następnie
MENU.
Patrz
oddzielna instrukcja.
AUX:
Naciśnij przycisk, aby uzyskać dostęp do funkcji AUX i SYNC; anuluje to
również przeszukiwanie menu lub listy.
Wyszukiwanie w dół zakresu:
Naciśnij przycisk, aby przejść do następnej
stacji w dół zakresu częstotliwości radiowych lub poprzedniego utworu na płycie
CD w trybie płyty CD. W trybie telefonu użyj tego przycisku do rozpoczęcia
połączenia. Można zaakceptować przychodzące połączenie telefoniczne.
RADIO:
Naciśnij przycisk, aby wybrać różne pasma radiowe; anuluje to również
przeszukiwanie menu lub listy.
CD:
Naciśnij przycisk, aby przełączyć na odtwarzacz płyt CD; anuluje to również
przeszukiwanie menu lub listy.
Głośność:
Obróć pokrętło, aby wyregulować głośność.
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
249
Fiesta (CCN)
Nawigacja
Naciśnij odpowiedni przycisk na panelu
sterowania, aby uzyskać dostęp do funkcji
systemu. Pozwoli Ci to wejść w wybrany
tryb.
Informacje na temat działania zespołu
audio oraz dostępnych funkcji nawigacji
można znaleźć w odpowiedniej procedurze
dotyczącej zespołu audio. Patrz
System
audio
(strona 222).
Wskazówka:
Otwór na kartę SD jest
wyposażony w mechanizm sprężynowy. Aby
wyjąć kartę SD, pchnij kartę do
środka
i
zwolnij ją. Nie próbuj wyjmować karty bez
uprzedniego pchnięcia jej do
środka.
Może
to spowodować uszkodzenie.
Wgrywanie danych map
OSTRZEŻENIA
Podana prędkość maksymalna może
nie dotyczyć Twojego pojazdu.
Zawsze jesteś odpowiedzialny za
kontrolę nad swoim pojazdem, wszelkimi
układami oraz przestrzeganie właściwych
ograniczeń prędkości. Niezastosowanie się
do tego zalecenia mogłoby spowodować
utratę kontroli nad pojazdem.
Uderzenie twardym przedmiotem
szybki wyświetlacza
ciekłokrystalicznego może
spowodować jej pęknięcie. W przypadku
stłuczenia szybki wyświetlacza nie należy
dotykać ciekłego materiału krystalicznego.
W przypadku kontaktu ze skórą
natychmiast przemyj to miejsce mydłem i
wodą.
Wskazówka:
Nie włączaj zapłonu i nie
próbuj uruchamiać silnika podczas
aktualizacji oprogramowania.
Wskazówka:
Do czyszczenia urządzenia
nie stosuj rozpuszczalników ani
środków
w
aerozolu. Stosuj wyłącznie wilgotną
szmatkę.
Wskazówka:
Aby system nawigacji działał,
karta SD nawigacji musi znajdować się w
otworze na kartę SD. Jeśli potrzebujesz
zastępczej karty SD, skontaktuj się z
Autoryzowanym Dealerem.
1.
Włóż kartę SD nawigacji do otworu na
kartę.
2. Naciśnij przycisk
NAV.
Ostrzeżenie
dotyczące bezpieczeństwa na drodze
potwierdzi pomyślne zaimportowanie
danych map.
3. Układ jest teraz gotowy do użycia.
W celu aktualizacji map i oprogramowania
systemu zwróć się do Autoryzowanego
Dealera.
Wskazówka:
Można korzystać wyłącznie
z licencjonowanych danych firmy Ford.
258
Fiesta (CCN)
Zgłoś jeśli naruszono regulamin